Dla kogo jesteśmy

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kokardka zaplanowano z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości edukacji, terapii oraz opieki nad dziećmi od 6 miesięcy do 6 lat.

Naszym celem jest towarzyszenie dzieciom w poznawaniu świata, rozwijania zainteresowań, pokazaniu jak współdziałać w grupach społecznych. Kokardka jest otwarta na integrację. Nasze długoletnie doświadczenie pozwoli na skuteczną terapię oraz pomoc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami, a działania będą podejmowane w atmosferze wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

W placówce przedszkolnej realizowany program wychowania przedszkolnego oraz specjalny blok zajęć przedszkolnych dostosowany do potrzeb i możliwości naszych podopiecznych, uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Integracyjne Przedszkole Kokardka stworzyliśmy dla absolwentów naszego żłobka oraz w miarę wolnych miejsc dla pozostałych dzieci, także z niepełnosprawnościami.

Na co dzień zajmujemy się kształceniem dzieci z niepełnosprawnością, ze spektrum autyzmu „NIEBIESKA KOKARDKA” w Nowym Targu.

Mamy wieloletnie doświadczenie w opiece, terapii i edukacji dzieci. Jesteśmy dumni z wykwalifikowanej kadry oraz spełnienia wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz atutami naszego żłobka i przedszkola.

Oprócz grup ogólnych w naszym żłobku i przedszkolu tworzymy grupy terapeutyczne.

Grupa terapeutyczna składa się  z 4 dzieci a prowadzona jest przez pedagoga specjalnego, co zapewni indywidualne podejście do każdego dziecka oraz sprzyjające warunki rozwoju. Wzajemna współpraca terapeutów gwarantuje kompleksowe wsparcie dziecka. Dla każdego dziecka tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET).

W ramach pobytu zapewniamy dzieciom wyżywienie w formie 4 posiłków, dostarczanych przez firmę cateringową.

Dla każdego dziecka zgłaszającego się do naszej placówki przewidziany jest indywidualnie uzgodniony z rodzicami okres adaptacyjny.

Rodzice naszych podopiecznych we współpracy z zespołem uczestniczą w edukacji, opiece oraz terapii dziecka. Jesteśmy także otwarci na współpracę z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi.

Zapraszamy:

  • dzieci zdrowe,
  • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • dzieci z zaburzeniami zachowania,
  • dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi

Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do grupy terapeutycznej jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Dla zainteresowanych rodziców przewidujemy możliwość konsultacji lekarskich, dietetycznych oraz badań psychologicznych.