Zasady rekrutacji do żłobka

Żłobek przyjmuje dzieci od 6 miesiąca życia do 2,5 roku życia. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość zapisania młodszego dziecka.

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest:

 • złożenie Karty Zgłoszeniowej Żłobek
 • opłacenie wpisowego
 • dostarczenie zaświadczenia od pediatry, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, by mogło uczęszczać do żłobka

Zasady rekrutacji do przedszkola

Przedszkole przyjmuje dzieci od 2,5 do 6 roku życia.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:

 • złożenie Karty Zgłoszeniowej Przedszkole
 • opłacenie wpisowego
 • dostarczenie zaświadczenia od pediatry, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, by mogło uczęszczać do przedszkola.

Etapy rekrutacji do żłobka

Zapisy do grup żłobkowych trwają do wyczerpania wolnych miejsc.
Etapy rekrutacji dziecka:

 • spotkanie rodziców z kierownikiem żłobka,
 • analiza dostępnej dokumentacji – Karta zgłoszeniowa, zaświadczenie od pediatry,.. itp.
 • krótka obserwacja dziecka przy obecności rodzica, celem podjęcia decyzji o adaptacji,
 • decyzja o przyjęciu dziecka do żłobka
 • podpisanie umowy z Rodzicami.

Etapy rekrutacji do przedszkola

Zapisy do grup przedszkolnych trwają do wyczerpania wolnych miejsc.
Etapy rekrutacji dziecka:

 • spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola,
 • analiza dostępnej dokumentacji – Karta zgłoszeniowa, orzeczenia, opinie itp.
 • krótka obserwacja dziecka przy obecności rodzica, celem podjęcia decyzji o adaptacji,
 • decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola,
 • podpisanie umowy z Rodzicami.

Opłaty w żłobku

Czesne płatne jest 12 miesięcy w roku.

 • wpisowe – 550 zł
  • Od stycznia 2025 koszt wpisowego 600 zł
  • jeżeli do żłobka lub przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za wpisowe obowiązuje tylko na jedno dziecko.
 • czesne : 1100 zł miesięcznie
  • Od stycznia 2025 koszt czesnego 1300 zł miesięcznie
  • Koszt czesnego w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza drugie dziecko, wynosi 600 zł.
  • Zapraszamy do składania wniosku na ZUS PUE, w ramach rządowego dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku. Zgodnie z decyzją ZUS, kwota 400 zł będzie zwracana na konto rodzica, do końca miesiąca, za miesiąc poprzedni, czyli np. za wrzesień- zwrot do końca października
 • wyżywienie (śniadanie, przekąska/ II śniadanie, obiad, podwieczorek): dzienna stawka żywieniowa (dla dzieci korzystających z cateringu) – 14zł dziennie, odliczane po minimum  4 dniach nieobecności
 • ubezpieczenie NW- 50 zł/rok

Opłaty w przedszkolu

Czesne płatne jest 12 miesięcy w roku.

 • wpisowe – 350 zł
  • Od stycznia 2025 koszt wpisowego 600 zł
  • jeżeli do żłobka lub przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za wpisowe obowiązuje tylko na jedno dziecko.
 • czesne : 500 zł miesięcznie
  • Koszt czesnego w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko, wynosi 50% ceny czesnego.
 • dzienna stawka żywieniowa (dla dzieci korzystających z cateringu) – 14zł
 • ubezpieczenie NW- 50 zł/rok
 • wyprawka plastyczna przynoszona przez Rodziców

Zasady funkcjonowania żłobka

 • Żłobek czynny cały rok, za wyjątkiem:
  • W Wielki Piątek, Sylwester – żłobek czynny do godz.14.00.
  • W Wigilię Bożego Narodzenia – ŻŁOBEK NIECZYNNY
 • Żłobek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30-17.00
 • Dzieci powinny być przyprowadzane najpóźniej do godz. 8.30.
 • Za spóźnienie w odbiorze czyli po godzinie 17.00  doliczamy 50 zł za każde rozpoczęte pół godziny.
Zapraszamy do zakładki jak przebiega proces adaptacji. Czas adaptacji ustalamy indywidualnie według potrzeb dziecka.

Zasady funkcjonowania przedszkola

 • Przedszkole czynne cały rok za wyjątkiem:
  • 2 tygodniowej przerwy wakacyjnej
  • W Wielki Piątek, Sylwester – żłobek czynny do godz.14.00.
  • W Wigilię Bożego Narodzenia – ŻŁOBEK NIECZYNNY
 • Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45-17.00
 • Dzieci powinny być przyprowadzane najpóźniej do godz. 8.30.
 • Za spóźnienie w odbiorze czyli po godzinie 17.00  doliczamy 50 zł za każde rozpoczęte pół godziny.
Zapraszamy do zakładki jak przebiega proces adaptacji. Czas adaptacji ustalamy indywidualnie według potrzeb dziecka.

Pakiety godzinowe dla dzieci z poza żłobka

Wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom nasz żłobek udostępnia do wykorzystania pakiety godzinowe dla dzieci z poza żłobka.

Przed pierwszą wizytą w placówce niezbędna jest adaptacja. Podczas adaptacji dziecko poznaje kolegów i koleżanki, panie oraz otoczenie. W okresie adaptacji maluch bierze udział w zajęciach które preferuje.

Po adaptacji, kiedy maluch czuje się u nas jak u siebie, proponujemy:

Pakiet 10 godzin (260zł) – jedna godzina dziennie w godzinach 9-11 lub 14-17
Pakiet 20 godzin (500zł) – jedna godzina dziennie w godzinach 9-11 lub 14-17
Pakiet 40 godzin (960 zł) – dwie godziny dziennie w godzinach 9-11 lub 14-17
Pakiet 60 godzin (1400zł) – godziny ustalane indywidualnie
Adaptacja 5 godzin (150 zł) – 1 godzina dziennie
Każda kolejna godzina ponad pakiet – 27 zł

Zajęcia grupowe (w zależności od programu: zajęcia plastyczne, zajęcia sensoryczne, techniczne, sportowe, terapia ręki, rytmika, muzyka, logopedia, zajęcia muzyczno – ruchowe, bajkoterapia) zaczynają się u nas około godziny 9.30 i trwają 20 minut. Następnie dzieci mają swobodną zabawę.
Po zabawie biorą udział w zajęciach grupowych (w zależności od programu: zajęcia plastyczne, zajęcia sensoryczne, techniczne, sportowe, terapia ręki, rytmika, muzyka, logopedia, zajęcia muzyczno – ruchowe, bajkoterapia) lub wychodzimy na plac zabaw, spacer*.

Płatność przy podpisaniu umowy, ważność pakietu 30 dni od momentu wykupienia. Do żłobka należy przyprowadzać dzieci według ustalonego harmonogramu. Można zamówić obiad z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Obiad jest dodatkowo płatny (14 zł).

Niewykorzystane godziny NIE przechodzą na kolejne okresy/miesiące. Na każdy okres podpisywany jest nowa umowa.

Do Niepublicznego Żłobka „Kokardka” mogą przychodzić wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

Najczęstsze pytania

Jak wyglądają zajęcia z tak małymi dziećmi?

Zajmujemy się nie tylko opieką nad dzieckiem, ale również wszechstronnym wspomaganiem jego rozwoju. Prowadzimy dla dzieci zajęcia dydaktyczne dostosowane do ich wieku. Są to różnego rodzaju zabawy konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, zajęcia mające na celu rozwój małej i dużej motoryki, a także zajęcia przy muzyce z elementami rytmiki. Kształtujemy prawidłowe nawyki higieniczne i porządkowe. Odpowiednio dobrany program zajęć pozwala na systematyczną pracę z dziećmi, w formie zabawy, która angażuje uwagę dziecka i pozwala na łatwe przyswajanie przekazywanych informacji. Wzmacniamy kreatywność, samodzielność i poczucie własnej wartości dziecka. W zajęciach stawiamy także na ćwiczenia terapeutyczne wpływające na prawidłowy i harmonijny rozwój dzieci oraz niwelowanie bariery, które mogą go hamować.

Dzieci mają kontakt z  przedstawieniami teatralnymi, organizujemy dla nich spotkania z ciekawymi osobami.

Czy w związku z rozpoczęciem korzystania ze żłobka istnieje ryzyko, iż dziecko będzie chorowało?

Żłobek zapewnia higieniczne warunki dla każdego z dzieci. Zarówno pościel jak i łóżeczka dzieci są dedykowane dla każdego Smyka. Są odpowiednio opisane a także przechowywane oddzielnie tak aby się ze sobą nie stykały.

W naszym żłobku jest centralna, mechaniczna wymiana powietrza z rekuperacją. Dla zwiększenia bezpieczeństwa w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci zamontowane zostaną lampy przepływowe. Montaż lamp zwiększa ochronę higieniczno-bakteriologiczną a tym samym ogranicza ryzyko częstych infekcji. Urządzenia pozwalają nie tylko dezynfekować powietrze, ale także całe pomieszczenia w tym zabawki czy chociażby wykładziny w nocy, gdy w placówce nikt nie przebywa. Lampy przepływowe nieodwracalnie niszczą bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz inne drobnoustroje a jednocześnie poprzez specjalistyczną konstrukcję są całkowicie bezpieczne dla dzieci.

Jeśli będziemy wzajemnie dbali o stan zdrowia Smyków, to ryzyko łapania infekcji w żłobku będzie minimalne.

Jak w Państwa placówce wygląda proces adaptacji?

U każdego dziecka proces adaptacji do żłobka przebiega inaczej, różnice te mogą być różne pod względem rozwoju ruchowego, społecznego, poznawczego oraz poziomu zdolności przystosowawczych. Dziecku łatwiej będzie się przystosować do okresu żłobkowego jeżeli, zostanie odpowiednio do niego przygotowane. Najpierw rodzic powinien stwarzać sytuacje poza domem, w których dziecko mogłoby zostać samo bez niego np. u cioci, sąsiadki, babci.
W naszej placówce podchodzimy indywidualnie do każdej pociechy. Naszym celem jest osiągnięcie przez dziecko pełnego, harmonijnego rozwoju fizycznego oraz psychicznego. Dlatego każda adaptacja dla naszych pociech jest dobierana do jego możliwości psychofizycznych. Proces adaptacji jest procesem złożonym, chcemy aby maluchy czuły się u nas bezpiecznie, dlatego ważne jest aby rodzic uczestniczył w adaptacji dziecka. Nie bez powodu mówi się, że „na kolanach mamy lepiej się bać”. Podczas adaptacji korzystamy z między innymi z modelu Berlińskiego, który składa się z czterech faz:

FAZA WSTĘPNA -> PRÓBA SEPERACJI -> STABILIZACJA -> FAZA KOŃCOWA

FAZA WSTĘPNA – Pierwsze trzy dni w żłobku dziecko spędza jedną; maksymalnie dwie godziny. W obecności rodzica poznaje: opiekunów, dzieci, placówkę, bawi się.
PRÓBA SEPERACJI – Rodzic jest w pobliżu, ale rozstaje się z dzieckiem (na początku wystarczy kilka minut). Rodzic oznajmia dziecku, że musi wyjść, żegna się z nim i wychodzi. Ważne jest krótkie pożegnanie. Jeżeli pociecha jest spokojna rodzic może wrócić najpóźniej po 30 min.
STABILIZACJA – Dziecko spędza czas w placówce bez rodzica. Pociecha jest stopniowo wprowadzana w grupę, gdzie bawi się równolegle z innymi dziećmi, podąża za planem dnia. Maluch jest odbierany wcześniej z placówki. Ważnym elementem jest zapewnienie dziecka, że zostanie odebrane o wyznaczonej porze np. po zupie.
FAZA KOŃCOWA – Maluch spędza czas bez rodzica. Sukcesem jest, gdy dziecko akceptuje opiekuna, traktuje go jako „bezpieczną przystań”. W smutnych momentach np. rozstanie z rodzicem znajduje pocieszenie u opiekuna.
W początkowych dniach prosimy o wcześniejsze odbieranie pociech, aby nie zaburzyć poczucia bezpieczeństwa maluszka.