Katarzyna Faltyn

About Katarzyna Faltyn

Dyrektor żłobka

 Absolwentka Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Ukończyła studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami że spektrum autyzmu. Swoje doświadczenie zdobywała jako nauczyciel w Niepublicznej Szkole Specjalnej Niebieska Kokardka. Uczestniczka wielu kursów, szkoleń z zakresu ekonomii, edukacji, wspierania rozwoju dziecka min. szkolenia z Terapii Ręki I i II stopnia; motoryka mała z elementami terapii ręki; zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci; rozwój mowy przez zabawę; integracja sensoryczna w zabawie; zaburzenia napięcia mięśniowego; techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno
– wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody,
pochwały i systematyczną uwagę; nauczanie z sensem – organizacja procesu
kształcenia sprzyjająca wzmacnianiu motywacji uczniów oraz efektywności pracy nauczyciela; rozwijanie kompetencji kluczowych
w przedszkolu i szkole; systemu Komunikacji PECS, podejście Pyramid do edukacji, funkcjonalne wykorzystanie SAZ, nauczanie 9 kluczowych umiejętności i porozumiewania się.
Prywatnie mama Olka, miłośniczka gotowania.