Zajęcia dodatkowe

Dla dzieci uczęszczających do naszej placówki stworzyliśmy możliwość rozwoju umiejętności w postaci odpowiednio dobranego pakietu zajęć edukacyjnych. Wierzymy, że poprzez różnorodną ofertę edukacyjno - wychowawczą umożliwiamy im lepszy start w przyszłość, a także odkrywamy i umacniamy ich talenty. Odpowiednio dobrany program zajęć pozwala na systematyczną pracę z dziećmi, w formie zabawy, która angażuje uwagę dziecka i pozwala na łatwe przyswajanie przekazywanych informacji. Wzmacniamy kreatywność, samodzielność i poczucie własnej wartości dziecka. W zajęciach stawiamy także na ćwiczenia terapeutyczne wpływające na prawidłowy i harmonijny rozwój dzieci oraz niwelujące bariery, które mogą go hamować.

Zajęcia rytmiczne

Terapia Pedagogiczna

Bajkoterapia

Zajęcia ruchowe

Zajęcia rozwijające samodzielność

Integracja sensoryczna

Sensoplastyka

Terapia Snoezelen

Zajęcia rozwijające kreatywność

Terapia ręki

Logopedia

Zajęcia muzyczno - ruchowe

Zajęcia relaksacyjne

Zajęcia rozwijające komunikacje

Psycholog